+371 67377511

Urbšanas darbi

Urbšana un urbuma remonti.

  Atkarība no tā, kādas kvalitātes ūdens nepieciešams un kādā daudzumā, kā arī, ņemot vērā ģeoloģisko griezumu, izvēlas urbuma tipu un urbšanas metodi. “TOTAS” uzņemas kā privāto (individuālo) urbumu urbšanu, tā arī ekspluatācijas (rūpnieciskos), kas kalpo priekš centralizētās ūdens apgādes rūpniecības objektos, kotedžu ciematos, kā arī uz minerālūdeņiem.

Lai dzīvošana ārpuspilsētas mājā būtu ērta un komfortabla, nepieciešama pastāvīga ūdens apgāde. Bieži pieslēgties pie ūdens kanāla centralizētajiem tīkliem ir neiedomājama iespēja, tāpēc ideāls risinājums tādos gadījumos ir individuālais urbums. Nosacīti individuālos urbumus var sadalīt divos tipos: seklie un dziļie.

SEKLAIS URBUMS

  Seklie urbumi tiek urbti, parasti, uz ūdensnesošiem smilšu horizontiem, kuri ieguļ 5-40 metru dziļumā. Līdzīgu urbumu ierīkošanai izmanto vieglas urbšanas iekārtas, UGB – 1BC tipa. Urbšana tiek veikta ar šnekiem vai serdes cauruli. Urbšana notiek sausā veidā.

Seklā urbuma shēma

Shēmas apzīmējumi:

1. hermētisks uzgalis
2. apvalkkolonna ( diametrs 114-168 mm, vītnes vai sametinātie savienojumi)
3. ūdens līmenis
4. sadzīves iegremdējams elektrosūknis vai atpakaļējs vārstulis (augšējam sūknim)
5. filtrs (misiņa tīkls no galuna pinuma)
6. nosēdtilpne ar grants piejaukumu
7. ūdensnesošais horizonts(smiltis)
8. sprostslānis (māls)

  Kā apvalkcaurules kolonnu izmanto tērauda, PVC vai nerūsējošā tērauda cauruli ar diametru 50-168 mm, savienojuma tips – vītņu vai metinātais. Filtrs ir spraugu perforetas tērauda caurules veidā, apgādāts ar misiņa (PVC) tīklu. Urbuma ekspluatācija īstenojas ar centrbēdzes iegremdētiem vai vakuuma augšējo sūkņu palīdzību ar ražīgumu 0,5-3,6 m3/st.

Dotā tipa urbumi derīgi ūdens apgādei privātās mājās un vasarnīcas, kā arī pielietojami dārzu aplaistīšanai.
Tā kā ūdensnesošie horizonti augšējā zonā bieži ir piesārņoti, lielākoties ūdens no tādiem urbumiem attiecināms pie tehniskā un mazderīgā dzeršanai un sadzīves vajadzībām. Dzeršanai paredzētajam ūdenim nepieciešams izmantot dažādas attīrīšanas sistēmas.

  Seklo urbumu ekspluatācijas termiņš nav liels un ierobežojas dažos gados. Urbumi aizsērējas, tāpēc tos ir nepieciečams izmantot, pēc iespējas, pastāvīgāk, bet ne sezonāli.

Šā urbuma priekšrocība – salīdzinoši zema cena par urbuma uzbūves darbiem un urbšanas ātrumu.

DZIĻAIS URBUMS

  Kā vislabākais variants autonomai ūdensapgādei kalpo artēziskie urbumi 20 metrus dziļi dolomītā vai smilšakmenī. Šajā gadījumā urbšana tiek veikta ar rotācijas urbšanas iekārtu УРБ – 2А2 vai URB 2,5 palīdzību, kā arī tiek veikta mālu daļiņu skalošana un sekojoša tai aizcaurules platības cementizācija. Kā mazgāšanas šķidrumi tiek pielietoti ekoloģiski tīri bentonīta urbšanas šķīdumi, kas izslēdz atsedzošo, ūdensnesošo horizontu piesārņošanu iespēju. Priekš aizcauruļu platības cementēšanas izmanto augsti kvalitatīvus cementa šķīdumus, kas nodrošina drošu izolāciju un izslēdz piesārņošanas iespēju no atvērtās ūdensnesošo horizontu virsmas.

Atkarībā no urbuma konstrukcijas un pazemes ūdeņu ieguļu ģeoloģiskajiem apstākļiem, debits var sasniegt 60 m3/h. Urbumi ar lielu debitu attiecas pie rūpniecisko urbumu grupas.

Dziļā urbuma shēma.

Apzīmējumi shēmā:

1. konduktors ( tērauds, diametrs 159-920 mm)
2. ekspluatācijas kolonna (tērauds, nērusējošais tērauds, no 114 mm līdz 406 mm, vītņotais vai metinātais savienojums) PVC 125 – 220 mm
3. statiskais ūdens līmenis
4. filtrs (perforēta caurule ar diametru no 60,3mm un lielāka)
5. māli (dabisks sprostslānis)
6. plasains dolomīts vai smilšakmens (ūdensnesošais horizonts)
7. apakšējais sprostslānis
8. aizcaurules cementācija

Atkarībā no izvirzītā uzdevuma tiek izvēlēta urbuma konstrukcija un apvalkcauruļu diametrs. Tieši ūdensnesošā horizonta intervālā tiek uzstādītas perforētās caurules.
Pēc pasūtītāja vēlmes ir iespējams urbumu uzstādīt no nerusējošām, cinkotām vai polivinīlhloīda caurulēm. Pēc urbšanas beigām tiek veikta urbuma atsūknēšana, kam seko ūdens proves analīze. Pēdējais etaps ir urbšanas pases, ar garantijas termiņa norādi, izsniegšana klientam.

“TOTAS” sniedz garantiju uz urbumu 2 gadi.

Saskaņā ar Latvijas republikas likumdošanu, urbuma uzbūvēšana, kura dziļums pārsniedz 20 m ir jālicenzē. Mēs piedāvājam pilnu pakalpojumu paketi urbuma saskaņošanai dažādās instancēs.

Firma “TOTAS” darbības gados ir veikusi urbšanas darbus šādos objektos:

• Talsu pilsētas slimnīca;
• AS “Rīgas Siltums” Mārupes katlamājas ūdensgūtne;
• Krievijas vēstnieka rezidence Jūrmalā;
• Zaķumuižas ūdensgūtne;
• Cēsu ūdensgūtne;
• Ūdensgūtnes urbums kotedžu ciematā Babītes pagastā;
• Ofisu ēka « RE&RE » Kārļa Ulmaņa gatvē 119;
• Veikals “Centrex”;
• Rīgas finieru rūpnīca;
• Ofisu ēka Toyota « WESS MOTORS»
 

Bet pilnīgais objektu saraksts, kuros Mēs esam strādājuši, ir krietni garāks!